Thai  Thai

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

 

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนรถไฟ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 ของทางรถไฟภาคใต้ มีสองสาย สายที่มุ่งหน้าไปบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย และอีกสายมุ่งหน้าไปยังปลายทางที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ด้านรัฐกลันตัน

การคมนาคมในภาคใต้ในอดีตนั้น ต้องใช้การเดินทางด้วยรถไฟซะส่วนใหญ่ และด้วยการเป็นชุมทางสำคัญส่งผลให้อำเภอหาดใหญ่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงนับจากอดีตจนปัจจุบัน มีตัวเมืองและย่านพาณิชย์ขนาดใหญ่จนมีขนาดใหญ่กว่าตัวอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางหาดใหญ่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง

 

ท446 ชุมทางหาดใหญ่ 06:20 06:30 ชุมพร 16:25  
ท448 สุไหงโก-ลก 06:30 11:00 สุราษฎร์ธานี 17:50  
ดพ954 กัวลาลัมเปอร์ 20:10 11:15 หาดใหญ่ 11:15  
ท452 สุไหงโก-ลก 08:55 13:43 นครศรีธรรมราช 17:55  
ร170 ยะลา 12:10 14:18 กรุงเทพ 08:05  
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 15:26 กรุงเทพ 08:45  
ดพ42 ยะลา 14:55 16:20 กรุงเทพ 05:40  
ดพ42 ยะลา 14:55 16:20 กรุงเทพ 05:40  
ท464 สุไหงโก-ลก 12:20 16:53 พัทลุง 18:38  
ร176 สุไหงโก-ลก 14:55 18:00 ชุมทางหาดใหญ่ 18:00  
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14:20 18:05 กรุงเทพ 10:30  
ดพ36 บัตเตอร์เวอร์ธ 14:10 18:20 กรุงเทพ 10:05  
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

 

เที่ยวขึ้น

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางหาดใหญ่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง

 

ร171 กรุงเทพ 13:00 05:36 สุไหงโก-ลก 10:45  
ดพ35 กรุงเทพ 14:45 06:27 บัตเตอร์เวอร์ธ 12:55  
ร175 ชุมทางหาดใหญ่ 06:30 06:30 สุไหงโก-ลก 09:50  
ดพ37 กรุงเทพ 15:10 07:13 สุไหงโก-ลก 11:25  
ท463 พัทลุง 06:00 07:44 สุไหงโก-ลก 12:08  
ร169 กรุงเทพ 15:35 09:07 ยะลา 11:20  
ท451 นครศรีธรรมราช 06:00 10:14 สุไหงโก-ลก 14:45  
ท447 สุราษฎร์ธานี 06:20 12:05 สุไหงโก-ลก 17.35  
ดพ41 กรุงเทพ 22:50 12:27 ยะลา 14:25  
ท455 นครศรีธรรมราช 09:38 14:36 ยะลา 17:20  
ดพ953 หาดใหญ่ 14:50 14:50 กัวลาลัมเปอร์ 06:45  
ท445 ชุมพร 06:35 16:35 ชุมทางหาดใหญ่ 16:35  
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

 

Thai